• Thực hiện quy định tại Điều 53 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; văn bản số 2805/BXD-GĐ ngày 27/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2015, Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị các cơ quan, đơn vị lập và gửi báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2015 các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý với các nội dung sau
 

 TIN TỨC

 
 

 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 
 

 Liên kết website

 
 

 THÔNG BÁO

 
 

 VIDEO HOẠT ĐỘNG

 
 

 TẢI VỀ