Discover More
check my blog
Creek News Home
Fun Beauty
http://www.citynewsguide.com
www.yournewsradio.com
click site
Go Here
useful source
Continued

Tìm kiếm
Liên kết nhanh
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ bản theo Thông tư 50/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng.

Để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007….

Ngày cập nhật cuối 25-07-2007

 

 

 

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
SỐ 50/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng


Theo Thông tư này, nhiều nội dung trong chi phí quản lý xây dựng thay đổi.
- Trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, kinh phí xây dựng công trình gọi là Tổng mức đầu tư (trước đây qui định chưa thống nhất, có văn bản qui định là Dự tóan, có chỗ lại là TMĐT).
- Không còn khái niệm Tổng dự tóan mà là Tổng hợp dự tóan.
- Tổng mức đầu tư bao gồm :
+ chi phí xây dựng;
+ chi phí thiết bị;
+ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án;
+ chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
+ chi phí khác
+ chi phí dự phòng.
- Một trong những điểm mới trong chi phí khác là cho phép có chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ có liên quan đến dự án.
- Chi phí dự phòng cũng có thay đổi cơ bản, qui định cụ thể hơn:
+ Đối với các dự án có thời gian thực hiện đến 2 năm: chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
+ Đối với các dự án có thời gian thực hiện trên 2 năm, chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố: khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 5% tổng chi phí  và cho yếu tố trượt giá được tính theo thời gian thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình theo từng khu vực xây dựng.
 
- Thông tư cũng định nghĩa chi phí chung gồm: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác.  
 
- Đối với các định mức chưa có trong qui định hiện hành, chủ đầu tư tổ chức lập và quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng. Trừ trường hợp hạng mục đó chưa có định mức nhưng áp dụng ình thức chỉ định thầu thì phải trình cấp quyết định đầu tư quyết định.

- Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng đơn giá để tính dự toán.

- Thông tư cũng hướng dẫn cách tính lập đơn giá dự toán và định mức dự toán.

và còn nhiều thay đổi, qui định mới so với các văn bản trước đây,

 Mời bạn đọc bấm vào đây để xem chi tiết toàn văn thông tư (PDF;400KB)
Mới hơn bài này
Các bài cũ hơn